Psykoterapeutti Stela Salminen – Helsinki ja Espoo

Psykoterapeutti Stela Salminen työskentelee Helsingin ja Espoon toimistolla.

Mind Repression Oy tarjoaa terapiapalveluita yhteensä neljässä toimipisteessä Helsingissä, Espoossa sekä Porvoossa.

Yhteystiedot ja sijainnit
Mind Repression Oy, Stela Salminen

Stela Salminen

  • Integratiivinen Psykoterapeutti

  • Psykologi, PsT

  • VTM (sosiaalipsykologia)

  • KTK (Econ. & Bus. Adm.)

Yhteystiedot

Palvelut

  • Psykoterapia

  • Aikuisten lyhyt- ja pitkäkestoinen yksilöpsykoterapia

Olen laillistettu psykologi, psykologian tohtori ja sosiaalipsykologi. Psykologiksi valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt äitiys- ja lastenneuvolassa, perheneuvolassa, Eurooppalaisessa koulussa Frankfurtissa ja HUSin lastenpsykiatrisella poliklinikalla. Väitöskirjassani käsittelen (2021 Jyväskylän yliopisto) työuupumuksesta toipumista. Ennen siirtymistäni kliiniseen työhön, ehdin toimia henkilöstöhallinnon ja -kehittämisen parissa. Pidän ammattitaitoani yllä säännöllisellä kouluttautumisella. Olen suorittanut mm. Mentalisaatioon perustuva terapia -kurssin (2018), Psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutuskokonaisuuden 2019–2021 ja Emotional Focused Therapy -seminaarin (2022). Olen valmistunut Helsingin Yliopistosta integratiiviseksi
psykoterapeutiksi.

Terapeuttina olen kunnioittava ja tilaa antava, mutta myös aktiivinen ja lempeästi haastava. Vastaanotollani on salliva tunnelma, jossa tutkitaan tilannettasi yhdessä, ilman tuomitsemista ja arvostelua. Istunnolle voit tulla omana itsenäsi, kaikkine tunteinesi ja ajatuksinesi.


Työotteessani yhdistän teoreettisesti erilaisia suuntauksia ja pyrin ymmärtämään asiakkaan kehityshistoriaa ja kipukohtia sekä vahvuuksia ja voimavaroja. Tavoitteena psykoterapiassa on itseymmärryksen ja toimijuuden lisääminen.


Erityiskiinnostusalueeni ovat psykodynaaminen, tunnekeskeinen, mentalisaatioon pohjautuva sekä psykofyysinen psykoterapia. Yhdistän näiden viitekehysten perusperiaatteita ja tekniikoita työssäni asiakkaiden kanssa ja räätälöin lähestymistavan vastaamaan kunkin asiakkaan tarpeita ja tavoitteita.

 

Minulla on kokemusta raskauden ja varhaislapsuuden psyykkisten prosessien hoidosta ja olen työskennellyt raskaana olevien äitien, perheiden sekä lasten ja nuorten kanssa. Taustastani johtuen koen erityisen mielekkääksi työskentelyn myös maahanmuuttajien ja expattien parissa. Työuupumus ja toipuminen työuupumuksesta ovat osa erityisosaamistani.

 

Työskentelykieleni ovat suomi, englanti ja bulgaria.