Psykoterapeutti Katja Hakosaari – Porvoo

Ihmisen seksuaalisuuteen sekä parisuhteisiin erikoistunut psykoterapeutti Katja Hakosaari ottaa vastaan asiakkaitaan Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy:n Porvoon toimipisteessä.

Mind Repression Oy tarjoaa monipuoliset terapiapalvelut yhteensä neljässä toimipisteessä Helsingissä, Espoossa sekä Porvoossa.

Yhteystiedot ja sijainnit
Mind Repression Oy, Katja Hakosaari

Katja Hakosaari

  • ET-psykoterapeutti

  • Ratkaisukeskeinen psykoterapia

  • Seksuaaliterapeutti

  • Mielenterveyshoitaja

  • (Valvira, Kela)

Työskentelen Porvoon toimistolla.

 

Voin ottaa uusia asiakkaita.

Yhteystiedot

Palvelut:

  • yksilöterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen, aikuiset ja nuoret.

Jokainen asiakas tuo terapeutin vastaanotolle oman tarinansa. Tätä tarinaa lähdetään yhdessä avaamaan pala palalta ja löydetään asiakkaalle merkittäviä tapahtumia, kipukohtia elämänkaaren varrelta, joihin pysähdytään. Keskustelu ohjaa asiakasta kohti käännekohtaa omassa elämässään. Tässä käännekohdassa asiakas on valmis kohtaamaan muutoksen, joka myönteisesti vaikuttaa hänen elämäänsä ja hyvinvointiinsa.


Työssäni toimin asiakastani kunnioittaen ja kuunnellen. Pyrin tuomaan toivoa epätoivoiseenkin tilanteeseen. Luotan asiakkaan kykyyn ratkaista ongelmia ja löytää suunta, minne hän haluaa kulkea. Tässä prosessissa kuljen vierellä.


Työurani aloitin mielenterveyshoitajana Nikkilän sairaalassa suljetulla osastolla. Siellä kohtasin ihmiset hauraimmillaan. Psykiatrisessa hoitotyössä nousi näkyville myös sairastumisen vaikutus ihmisen seksuaalisuuteen. Tästä heräsi mielenkiintoni kouluttautua seksuaalineuvojaksi. Seuraava työpaikkani Sexpo-säätiössä opastikin erittäin laajasti ihmisen seksuaalisuuden äärelle. Sexpossa toimin 17 vuoden ajan, aluksi seksuaalineuvojana ja myöhemmin vastaavan neuvojan ja terapeutin työtehtävissä. Vuonna 2003 valmistuin Lyhytterapiainstituutista ratkaisukeskeiseksi erityistason psykoterapeutiksi ja vuotta myöhemmin seksuaaliterapeutiksi. Erityisosaamisalueitani ovat ihmisen seksuaalisuus ja parisuhde.