Psykoterapeutti Päivi Harjula – Helsinki

Psykoterapeutti Päivi Harjula ottaa vastaan asiakkaitaan Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy:n Kaisaniemen toimipisteessä Helsingissä. 

Mind Repression Oy tarjoaa laadukkaita terapiapalveluita myös Helsingin Kaartinkaupungissa sekä Espoon ja Porvoon toimipisteissään.

Yhteystiedot ja sijainnit
Mind Repression Oy, henkilöstö-kuvituskuva

Päivi Harjula

  • YET-psykoterapeutti (Valvira, Kela)

  • Kognitiivinen käyttäytymispsykoterapia

  • Sosiaalityöntekijä (VTM)

Työskentelen Kaisaniemen toimipisteessä Helsingissä.

Voin ottaa uusia asiakkaita.

Yhteystiedot

Palvelut:

  • yksilöterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen

Suuntaukseni on kognitiivinen käyttäytymisterapia, olen ylemmän erityistason psykoterapeutti (YET) ja valmistuin Tampereen yliopistosta. Peruskoulutukseltani olen VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä. Lisäksi olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot Turun yliopistossa (TOKL). Olen Kelan ja Valviran hyväksymä palveluntuottaja.


Minulla on monipuolinen työkokemus erilaisissa tehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetustoimessa ja järjestöissä. Viimeisin työtehtäväni on ollut toimia sosiaalityöntekijänä kehitysvammaisten ja aspergerkirjon asiakkaiden sekä heidän perheidensä parissa vammaispalveluissa.


Vastaanotolleni hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi depressiot, syömishäiriöt, ahdistuneisuus, pelot, riippuvuudet, väärinkäytösongelmat, pakko-oireet, kuormittavat elämäntilanteet tai työssä- ja opiskelussa jaksaminen.


Työskentelen käyttäen käytännönläheisiä, tieteellisesti tutkittuja ja toimivia kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Kognitiivista käyttäytymisterapiaa on hoitomuotona tutkittu paljon ja sen menetelmät ovat osoittautuneet tuloksellisiksi. Kognitiivinen psykoterapia kattaa monia teoreettisia malleja ja käytännön sovelluksia. Terapiassa asiakas ja psykoterapeutti yhdessä laativat ja sopivat tavoitteet: yhteistyö perustuu tasavertaiseen vuorovaikutussuhteeseen.


Yhteistyössä laaditaan käyttäytymisanalyysi psykoterapiahoidon perustaksi. Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan muun muassa epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Uusia suhtautumis- ja toimintatapoja kokeillaan jokapäiväisessä arkielämässä terapiaistuntojen välillä, mikä auttaa niiden omaksumisessa.


Kognitiivisen psykoterapian perimmäinen tavoite on saada aikaan yleistynyt muutos, joka ulottuu eri elämänalueille. Kognitiivinen psykoterapia on oppimisprosessi ja se on siten kognitiivinen prosessi. ”Teosta syntyy taito, taidosta valmius, valmiuksista syntyy tapa ja tavoista syntyy luonne.” - J.Venkula


Psykoterapeuttina olen rauhallinen, toiveikas, kärsivällinen ja kannustava. Minulle on työssäni tärkeää, että välillemme syntyy luottamuksellinen ja ammatillinen ihmissuhde – yhteistyö on toimintani kannustin. Rohkaisen sekä kannustan asiakkaitani ottamaan ensimmäisen askeleen muutoksen tielle.


Kun tavataan, kerron lisää. Tervetuloa vastaanotolleni Kaisaniemen Vuorikadulle.