Psykoterapeutti Sanna Laitinen – Helsinki

Pitkän kokemuksen omaava psykoterapeutti Sanna Laitinen työskentelee Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy:llä Helsingissä. 

Monipuolisia psykoterapiapalveluita tarjoava Mind Repression Oy palvelee yhteensä neljässä toimipisteessä Helsingissä, Espoossa sekä Porvoossa.

Yhteystiedot ja sijainnit
Mind Repression Oy, Sanna Laitinen

Sanna Laitinen

  • Erityistason psykoterapeutti

  • Sensomotorinen psykoterapia taso 2

  • Sosionomi (amk)

  • (Valvira, Kela)

Yhteystiedot

Palvelut:

  • yksilöterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen, aikuiset ja nuoret.

Olen koulutukseltani erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Työtapani on kuitenkin ennemmin integratiivinen, eli eri terapiasuuntauksia yhdistelevä, kuin yhtä koulukuntaa tiukasti noudattava. Psykoterapiaopintojen lisäksi minulla on taustalla psykoedukatiivisen perheohjauksen koulutus, joka pohjautuu kognitiivis-behavioraaliseen malliin. Samaan terapiasuuntaukseen perustuvat myös psykiatrian poliklinikoiden oireenhallintaryhmät, joita olen ohjannut useamman vuoden ajan.


Kaikkien psykoterapeuttien kuuluu käydä säännöllisesti työnohjauksessa, ja minä olen valinnut itselleni psykoanalyyttisen työnohjaajan. Tämän kautta saan asiakassuhteideni pohdintaan lisäymmärrystä muun muassa varhaisten vuorovaikutussuhteiden näkökulmasta käsin. Mielestäni tärkeintä psykoterapiatyössä on kuitenkin asiakkaan kohtaaminen, kuuleminen sekä yhteisen ymmärryksen löytyminen, erilaiset viitesuunnat sekä teoriat ovat toissijaisia.


Työkokemusta minulla on 16 vuoden ajalta kriisi- ja traumatyöstä, psykiatrian poliklinikoilta, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tukemisesta sekä lastensuojelusta. Näin ollen pystyn tarjoamaan apua monenlaisiin elämän pulmatilanteisiin ymmärtäväisesti sekä suvaitsevaisesti. Työtäni ohjaavat arvot, joiden avulla olen itse saavuttanut tasapainon elämään – kaiken elollisen kunnioittaminen, ystävällisyys, yhdenvertaisuus sekä empaattisuus, eli toisen tilanteeseen asettuminen ja myötätunnon tunteminen.


Lempilauseeni on: ”Anna minulle vahvuutta hyväksyä se, mitä en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa se, mitä voin sekä viisautta erottaa nämä kaksi toisistaan.”