Sanna Laitinen

Sanna Laitinen

Sanna Laitinen

  • erityistason psykoterapeutti
  • sensomotorinen psykoterapia taso 1
  • sosionomi (amk)
  • (Valvira, Kela)

Puh. 040 134 5997
sanna.laitinen@digame.fi

Palvelut

  • Yksilöterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen, aikuiset ja nuoret

Olen koulutukseltani erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Työtapani on kuitenkin ennemmin integratiivinen, eli eri terapiasuuntauksia yhdistelevä, kuin yhtä koulukuntaa tiukasti noudattava. Psykoterapiaopintojen lisäksi minulla on taustalla psykoedukatiivisen perheohjauksen koulutus, joka pohjautuu kognitiivis-behavioraaliseen malliin. Samaan terapiasuuntaukseen perustuvat myös psykiatrian poliklinikoiden oireenhallintaryhmät, joita olen ohjannut useamman vuoden ajan.

Kaikkien psykoterapeuttien kuuluu käydä säännöllisesti työnohjauksessa, ja minä olen valinnut itselleni psykoanalyyttisen työnohjaajan, minkä kautta saan asiakassuhteideni pohdintaan lisäymmärrystä muun muassa varhaisten vuorovaikutussuhteiden näkökulmasta käsin.  Mielestäni tärkeintä psykoterapiatyössä on kuitenkin asiakkaan kohtaaminen, kuuleminen sekä yhteisen ymmärryksen löytyminen, ja erilaiset viitesuunnat sekä teoriat ovat toissijaisia.

Työkokemusta minulla on 16 vuoden ajalta kriisi- ja traumatyöstä, psykiatrian poliklinikoilta, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tukemisesta sekä lastensuojelusta. Näin ollen pystyn tarjoamaan apua monenlaisiin elämän pulmatilanteisiin ymmärtäväisesti sekä suvaitsevaisesti. Työtäni ohjaavat arvot, joiden avulla olen itse saavuttanut tasapainon elämään – kaiken elollisen kunnioittaminen, ystävällisyys, yhdenvertaisuus sekä empaattisuus, eli toisen tilanteeseen asettuminen ja myötätunnon tunteminen.

Lempilauseeni on: ”Anna minulle vahvuutta hyväksyä se, mitä en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa se, mitä voin sekä viisautta erottaa nämä kaksi toisistaan.”

Kysy - Me vastaamme!