Psykologi ja psykoterapeuttikoulutettava Jenni Kaarela - Helsinki ja etäyhteys

Psykologi ja psykoterapeuttikoulutettava Jenni Kaarela toimii Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy:llä Helsingin Kaisaniemen toimistolla ja etäyhteydellä.

Mind Repression Oy palvelee yhteensä neljässä toimipisteessä Helsingissä, Espoossa sekä Porvoossa. 

Yhteystiedot ja sijainnit
Jenni Kaarela

Jenni Kaarela

  • Psykologi

  • Psykoterapeuttikoulutettava

  • Integratiivinen psykoterapia

  • (Valvira)

Yhteystiedot

Teen etäpsykoterapiaa suojatun nettiyhteyden kautta.

Palvelut:

  • Yksilöterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen

  • Voin ottaa uusia asiakkaita

  • Toimin Helsingin Kaisaniemen toimistolla

Olen psykologi ja opiskelen Helsingin yliopistossa integratiivisen suuntauksen yksilöpsykoterapeutiksi. Otan vastaan yli 18-vuotiaita asiakkaita koulutuspsykoterapiaan lyhyt- ja pitkäkestoisiin hoitojaksoihin. Tarjoan myös lyhytkestoista psykologin keskustelutukea kaikenikäisille.

 

Työskentelytyylini on asiakaslähtöistä ja eri psykoterapiasuuntauksia yhdistelevää. Työskentelyssäni on vaikutteita psykodynaamisesta ja kognitiivisista suuntauksista.

 

Vastaanotolla keskeistä on asiakkaan ainutlaatuinen kokemus omasta elämästään. Keskitymme nykyhetkeen ja sen ongelmiin unohtamatta kuitenkaan menneisyyden vaikutusta. Tavoitteeni on luoda turvallinen ja empaattinen ilmapiiri, jossa voit ilmaista itseäsi avoimesti ja tuntea olosi kuulluksi. Työskentelytapani pohjautuu keskusteluun ja sen yhteiseen tutkimiseen, mitä sisäisessä maailmassasi tapahtuu. Syvempi ymmärrys itsestä avaa mahdollisuuden uudenlaisten valintojen tekemiselle elämässä.

 

Olen työskennellyt mielenterveyspalveluissa kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden kanssa. Lisäkoulutusta minulla on kognitiivis-analyyttisesta lyhytterapiasta ja neuropsykologiasta. Työotteeni on traumainformoitu.

 

Ota rohkeasti yhteyttä, niin voimme aloittaa yhteisen työskentelymme.

 

Tapaamiset on mahdollista toteuttaa myös etänä.