Marjo Kankkonen

Marjo Kankkonen

Marjo Kankkonen

  • toimitusjohtaja
  • psykologi
  • YET-psykoterapeutti
  • kognitiivisanalyyttinen terapia
  • (Valvira, Kela)

Puh. 040 028 6838
marjo.kankkonen@gmail.com

Voin ottaa uuden asiakkaan.

Työskentelen Helsingin toimistoilla. 

Palvelut

  • Yksilöterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen
  • Ryhmäterapia
  • Työnohjaus
  • Koulutus
  • Psykologin tutkimukset ja lausunnot

Psykoterapeutin ammatti on kummallinen. Kun kohtaan asiakkaan ensimmäisiä kertoja, hän on usein keskellä tuskaista elämänvaihettaan. Paha mieli, itku ja kapina ovat läsnä vuorovaikutuksessa. Usein asiakas tahtoo muutosta, mutta muutos pelottaa liikaa. Vastustamien tuntuu psykoterapeuttina nahoissani lujaa. Yhdessä tunnetaan lujaa. Sitten terapia etenee, yhteistyö ja luottamus syvenevät. Asiakkaan usko omaan itseensä, mielenrauha ja ilo alkavat vähitellen palautua. Kun terapeutilla alkaa olla helppoa, on aika sanoa näkemiin.

Ja taas toiselle ”tervetuloa”…

Teen työtäni intensiivisesti, ihmisenä olen aika voimakkaasti kokeva. Pohdin asiakkaitani, heidän menneisyyttään ja oiremuodostustaan. Miten lähestymme teemoja, mikä on aikataulumme, milloin painotamme struktuuria, milloin tunteiden jakamista tai muistoissa lepäämistä. Yritän keskittyä, että osaisin kysyä olennaisia asioita. Haastankin. Psykoterapia on parhaimmillaan tasa-arvoista kahden ihmisen kohtaamista. Minulla on teoriatietoa, mutta siitä ei ole iloa ilman kokonaisvaltaista heittäytymistä. Terapeuttina on oltava rohkea ja ennakkoluuloton. On luotettava ihmisen perimmäiseen kykyyn saavuttaa paras mahdollinen tasapaino suhteessa itseensä.

Valmistuin 1995 Jyväskylä yliopistosta psykologian maisteriksi. Vuonna 2003 sain valmiiksi nelivuotiset kognitiivisanalyyttisen ylemmän erityistason psykoterapeutin opinnot. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä olen toiminut mm. psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, terveyskeskuspsykologina, mielenterveyspalvelujen kehittämistyössä sekä päällikkönä MLL:ssa.

Voit tiedustella minulta, kuka psykoterapeuteistamme voi aloittaa uuden hoitosuhteen.

Kysy - Me vastaamme!