ET-psykoterapeutti Nina Ranta - Etäpsykoterapia

ET-psykoterapeutti Nina Ranta työskentelee Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy:llä etäyhteyden välityksellä.

Mind Repression Oy palvelee yhteensä neljässä toimipisteessä Helsingissä, Espoossa sekä Porvoossa.

Yhteystiedot ja sijainnit
Nina Ranta

Nina Ranta

  • ET-psykoterapeutti

  • Kognitiivinen psykoterapia

  • EMDR -terapeutti

  • Psykologi, PsM

  • (Valvira, Kela)

Yhteystiedot

Teen etäpsykoterapiaa suojatun nettiyhteyden kautta.

Olen Nina Ranta, kahden lapsen äiti, psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti. 

 

Olen työskennellyt yli 15 vuotta aikuispsykiatrian alalla erilaisista mielenterveyden ongelmista kärsivien ja kriisitilanteita kohdanneiden ihmisten parissa. Kokemusta on hyvin monenlaisista elämäntilanteista ja haasteista sekä niistä selviytymisestä.

 

Terapeuttina olen ymmärtäväinen, myötätuntoinen ja kannustava. Pyrin kohtaamaan kaikki ihmiset aidosti ja minulle on tärkeää, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi sekä hyväksytyksi omana itsenään. Ajattelen, että terapia on yhteistyötä, jossa asiakas on oman tilanteensa paras asiantuntija, ja minä taas annan kaiken ammatillisen osaamiseni asiakkaan käyttöön. Yhdistelen työssäni elementtejä eri terapiasuuntauksista kuten skeematerapiasta, HOT-terapiasta, myötätuntosuuntautuneesta terapiasta, traumaterapiasta jne. sekä hyödynnän psykologista, psykiatrista ja psykoterapeuttista osaamistani monipuolisesti jokaisen asiakkaan kohdalla hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaan.

 

Valmistuin psykologian maisteriksi v. 2007 Jyväskylän yliopistosta. Erityistason kognitiiviseksi psykoterapeutiksi opiskelin työn ohessa, ja valmistuin v. 2016 Valviran hyväksymäksi psykoterapeutiksi. Minulla on KELA-pätevyys, eli psykoterapiakäynneistä saa Kelan korvausta 57,60 €/ 45 min. Parhaillaan kouluttaudun EMDR-terapeutiksi. Työni ihmisten auttamiseksi on suuri mielenkiinnon kohteeni, johon haluan panostaa ja jossa haluan edelleen kehittyä.