Marja Blatter

Marja Blatter

Marja Blatter

  • psykologi
  • ET-kriisi- ja traumapsykoterapeutti
  • EMDR-terapeutti
  • (Valvira, Kela)

Puh. 044 999 5465
marja.blatter@gmail.com

Työskentelen sekä Helsingin että Espoon toimistolla.
Työskentelykielet: suomi, englanti, saksa

Palvelut

  • Yksilöterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen, aikuiset, nuoret ja lapset
  • EMDR-terapia
  • Työnohjaus
  • Debriefing-vetäjä
  • Psykologiset tutkimukset ja lausunnot

Psykoterapiaan hakeudutaan usein tilanteessa, jossa omaan itseen ja omiin toimintatapoihin liittyy hämmennystä ja epävarmuutta. Saatamme reagoida itsellemme yllättävillä tavoilla ja kokea ettemme enää tunne itseämme tai ettemme hallitse tunteitamme ja tekojamme kuten aiemmin. Meillä kaikilla sisältyy elämämme eri vaiheisiin vaille jäämisen ja hylkäämisen kokemuksia sekä traumaattisia tapahtumia, mitkä vaikuttavat elämän eri kehitysvaiheissa meihin eri tavoin. Varhaisetkin traumat voivat olla mielemme sopukoissa pitkään poissa tietoisuudesta ja herätä eloon esimerkiksi jonkin elämäntilanteen mukanaan tuoman järkyttävän kokemuksen tai tapahtuman jälkeen.

Psykoterapiasuhteessa voi luottamuksellisesti ja turvallisesti löytää sanoja omille kokemuksille ja etsiä käyttäytymiseen ja tunnemyrskyyn johtaneita varhaisempia oireilun juuria. Jotkin traumat juontuvat hyvin varhaisen elämän kiintymyssuhteista, ja niiden tavoittaminen saattaa olla ylivoimaista sanojen kautta. Silloin avuksi voi tulla EMDR-menetelmä, jolla psyykkinen prosessointi saadaan käyntiin myös ei-sanallisilla aivoalueilla. Tunneulottuvuudet saadaan työstöön ja niille voidaan alkaa löytää merkityksiä.

Saatamme olla psykoterapiasuhteessa ensimmäistä kertaa kosketuksissa omiin varhaisiin muistoihimme, omaan sisäiseen lapseemme, joka saattaa olla ollut häpeän lamaannuttama tai pelokas pikkuinen. Terapiasuhteessa on mahdollista havaita, miten sisäiset lapsitilat vaikeuttavat nykyelämää ja mahdollisuutta rakentua ehjemmäksi aikuiseksi.

Pyrin työskentelemään psykoterapeuttina asiakkaan voimavaroja etsien ja luottamusta rakentaen mutta rohkeasti ja avoimesti vaikeitakin teemoja esiin nostaen. Pelottavienkin muistojen, tunnekokemusten ja ihmissuhteisiin liittyvien solmujen läpikäyminen yhdessä ammattiauttajan kanssa toimii korjaavana ja voimaannuttavana kokemuksena.

Olen valmistunut psykologin opinnoistani 1994 Jyväskylästä, minkä jälkeen olen vaikuttanut saksankielisessä Euroopassa 2000-luvun alkuun saakka. Haastavien perheiden kanssa työskentelyni ohella opiskelin siellä lasten ja nuorten kognitiivista käyttäytymispsykoterapiaa. Palattuani Suomeen olen erikoistunut perheneuvolatyöhön sekä kriisi- ja traumapsykoterapiaan.  Olen työskennellyt koko urani ajan kaikkien ikäryhmien kanssa, mutta yhteistä kaikille asiakkailleni on ollut hyvin haasteelliset elämänkokemukset ja pitkittyneet traumahistoriat, jotka ovat jättäneet heille vaikeita traumaoireita niin kehollisella kuin mielen rakenteiden tasolla.

Minulla on kokemusta useiden kulttuurien edustajien kanssa työskentelystä, kuin myös omakohtainen kokemus siitä, millaista on hakea paikkaansa vieraassa kulttuurissa.

Työskentelykielinä hallitsen suomen lisäksi englannin ja saksan.

Työnohjaan ja koulutan, teen psykologisia arvioita ja tarvittaessa lausuntoja.

Kysy - Me vastaamme!