Psykoterapeutti Marjut Turunen - Etäpsykoterapia

Monipuolisen koulutuksen ja kokemuksen omaava psykoterapeutti Marjut Turunen työskentelee osana Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy:n asiantuntevaa henkilökuntaa. 

Mind Repression Oy toimii yhteensä neljässä toimipisteessä Helsingissä, Espoossa ja Porvoossa.

Yhteystiedot ja sijainnit
Mind Repression Oy, Marjut Turunen

Marjut Turunen

  • VET-psykoterapeutti (Kela, Valvira)

  • Kouluttajapsykoterapeutti

  • Ratkaisukeskeinen terapia

  • Kognitiivinen lyhytterapeutti

  • Neuropsykiatrinen valmentaja

  • Työnohjaaja

  • KM, erityispedagogiikka, erityisopettaja

  • EMDR 1 koulutus

Yhteystiedot

Palvelut:

  • yksilöterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen, aikuiset ja nuoret

  • Etäpsykoterapia

Joskus joudumme tilanteisiin, joihin emme ole osanneet varautua. Elämän solmukohdissa omat voimat eivät aina riitä näkemään, mitä tarvitsee ja miten jatkaa matkaa. Ulkopuolinen keskusteluapu tuo usein helpotusta ja auttaa löytämään voimavaroja ja ratkaisuja tulevaisuutta ajatellen. Tavoitteenani on auttaa asiakasta tiedostamaan sekä ottamaan käyttöön omat voimavaransa ajatuksella, ”Vain sinä tiedät, mitä sinä tarvitset.”


Ratkaisukeskeiselle terapialle on ominaista uudenlaisten näkökulmien ja toiveikkuuden etsiminen ja tukeminen sekä tulevaisuuteen suuntautuminen. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on hyvin asiakaslähtöistä ja se sopii erilaisiin ongelmatilanteisiin elämän monilla osa-alueilla. Käytän työssäni lisäksi kognitiivisia menetelmiä sekä NLP-menetelmiä. Kaikki edistys lisää ihmisen toiveikkuutta ja uskoa parempaan tulevaisuuteen. Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, kasvatustieteen maisteri ja erityisopettaja. Olen suorittanut ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan sekä NLP Practitioner koulutuksen. Opiskelen tällä hetkellä kognitiivista lyhytterapiaa sekä ratkaisukeskeistä työnohjausta. Pidän tärkeänä jatkuvaa ammattitaitoni kehittämistä ja arviointia.


Tarjoan Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa nuorille ja aikuisille. Pidän tärkeänä positiivista ja luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta asiakkaan kanssa. Olen luonteeltani rauhallinen ja suhtaudun asioihin mielenkiinnolla. Asiakaslähtöisyys, aito kuuntelu ja keskusteleva ote ovat olennaista työssäni. Vastaanotollani vallitsee levollinen ja myötätuntoinen ilmapiiri.


Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi vastaanotolleni.