Kognitiivinen lyhytterapeutti ja hypnoterapeutti Minna Tuovinen -
Helsinki ja etäyhteys

Kognitiivinen lyhytterapeutti ja hypnoterapeutti työskentelee Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy:n Helsingin toimistoilla sekä suojatulla etäyhteydellä.

Yhteystiedot ja sijainnit
Minna Tuovinen

Minna Tuovinen

 • Kognitiivinen lyhytterapeutti

 • Kognitiivinen hypnoterapeutti

 • Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö (Valvira)

 • Terveydenhuollon assistentti

 • Potilasasiavastaava

Yhteystiedot

Voin ottaa uusia asiakkaita.

Työskentelen Helsingin toimipisteissä sekä suojatulla etäyhteydellä.

Palvelut:

 • Aikuisten ja nuorten yksilöterapia

 • Kognitiivinen lyhytterapia

 • Kognitiivinen hypnoterapia

 • Päihderiippuvuusinterventiot (psykoedukatiivinen työote)

 • NADA-korva-akupunktio

 • Työnohjaus

 • Koulutus

Pidän vahvuutenani kohtaamisen taitoa, aidosti empaattista läsnäoloa. Haluan olla asiakkaalleni ennen kaikkea ihminen ihmiselle, rinnalla kulkija ja tarjota tapaamisissa hyväksyvän ja luotettavan ilmapiirin, jossa on lupa olla keskeneräinen ja tulla hyväksytyksi omana itsenään ilman pönötystä ja pokkurointia.

Olen vahvasti tunteva ja pohdiskeleva ihminen, myös terapeuttina. Yritän kuulla myös niitä asioita, jotka voivat helposti jäädä sanoittamatta ja haastan lempeästi asiakasta tunnistamaan näitä mahdollisia piiloja mielessään.

 

Koen terapeuttina toimiessani olevani etuoikeutetussa asemassa saadessani olla asiakkaan kanssa hänelle tärkeiden asioiden äärellä siten, että hyvinkin vaikeita ja haastavia teemoja on mahdollista ottaa esiin, pohtia ja käsitellä niitä yhdessä luottamuksellisesti turvallisessa ympäristössä.

 

Olen tehnyt mielenterveys- ja päihdetyötä erilaisissa toimipaikoissa vuodesta 2002.

 

Kognitiivinen lyhytterapia

Lyhytterapia sopii sinulle, joka kaipaat ammatillista ja luottamuksellista keskusteluapua elämän erilaisiin haastaviin tilanteisiin, kriisien läpielämiseen tai muutosprosesseihin tai etsit uusia näkökulmia asioiden lähestymiseen.

 

Kognitiivisella lyhytterapialla voidaan myös vahvistaa itsetuntemusta ja tukea itsensä kehittämistä sekä ennaltaehkäistä voimavarojen ehtymistä.

Lyhyttererapiassa voidaan käsitellä monenlaisia asioita. Esimerkiksi mm. itsetuntoon liittyvät asiat ja häpeän kokemukset, haasteet ihmissuhteissa, oma tai läheisen päihteiden käyttö, uupumus, ahdistuneisuus, suru tai paineet töihin tai opintoihin liittyen.

 

Kognitiivisessa lyhytterapiassa lähestymistapa on aktiivinen ja käytännönläheinen. Tarkoituksena on auttaa asiakasta tunnistamaan ja ymmärtämään paremmin omaa ajatteluaan, tunteitaan ja käyttäytymistään. Painopiste pyritään pitämään nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, mutta toki menneisyyttäkin käsitellään tarvittavissa määrin.

 

Asiakkaan tarpeet ja henkilökohtainen kokemus määrittävät terapian sisällön ja keston. Käyntikertoja on tyypillisesti vähintään viisi, jolloin arvioidaan/suunnitellaan hoitosuhteen jatkoa. Varsinaista ylärajaa käyntien määrällä ei ole.

 

Kognitiivinen hypnoterapia

Hypnoterapia on terapiamuoto, jossa hyödynnetään hypnoosia ja erilaisia suggestiomenetelmiä. Kognitiivisessa hypnoterapiassa asiakas toimii passiivisen vastaanottajan sijaan aktiivisena hypnoterapiataitojen omaksujana. Näitä taitoja asiakkaan on mahdollista hyödyntää omassa arjessaan, kun vastaan tulee haastavia tilanteita ja elämänvaiheita.

 

Hypnoterapiamenetelmiä voidaan käyttää myös muuhun terapiaan liitettynä. Hypnoosia on mahdollista käyttää myös rentoutuskeinona ilman varsinaista terapian tarvetta.

 

Mietitkö, ”miltä hypnoosi tuntuu?” ”Voiko hypnoosi jäädä päälle?”

 

Hypnoosissa ei vaivuta tiedottomaan transsiin tai aleta puhua kielillä, kuten esim. tv-sarjoissa usein kuvataan. Asiakkaat kuvaavat useimmiten hypnoosia miellyttäväksi, syvän rentoutumisen tai erityisen keskittymisen tilaksi.

 

Hypnoterapiasta voi olla hyötyä erityisesti psykosomaattisten sairauksien sekä riippuvuuksien ja pelkotilojen hoidossa. Kehää kiertävistä ajatusmalleista ja pinttyneistä tavoista on myös mahdollista päästä eroon hypnoosin avulla.

 

Hypnoterapiajakson lopputulokseen vaikuttaa asiakkaan sitoutuminen hoitoon. Kognitiivinen hypnoterapia vaatii asiakkaalta itsenäistä työskentelyä vastaanottokäyntien välissä. Hypnoterapiajakso koostuu yleensä 5–15 vastaanottokäynnistä, jotka ovat kestoltaan 60-120min pituisia.

 

Olet lämpimästi tervetullut asiakkaakseni.