Psykoterapia

Psykoterapia on ammatillinen, hoidollinen ponnistus, jonka teho perustuu pitkälti hoitavan ja hoidettavan henkilön välisen vuorovaikutuksen toimivuuteen. Psykoterapia auttaa ihmisiä muuttamaan sellaisia asioita itsessään ja elämässään, jotka johtavat toistuviin ongelmiin ja sisäiseen pahaan oloon. Psykoterapiassa kohdataan elämän vaikeutta, kipeitä muistoja ja pelottavia ajatuksia yhdessä, hallitusti.

Psykoterapeutit ovat peruskoulutukseltaan esim. psykologeja, sosiaalityöntekijöitä tai sairaanhoitajia. Sen lisäksi he ovat hankkineet psykoterapeutin 3–5 vuotta kestäneen koulutuksen. Koulutukseen kuuluu teoriaopintoja, oman psykoterapian läpikäyminen sekä ohjattua psykoterapiatyöskentelyä.

Psykoterapiassa on kyse ennen kaikkea kahden ihmisen kohtaamisesta ja yhteistyöstä. Terapeutilla on teoreettista tietoa ja kliinistä kokemusta siitä, miten virittäydytään yhdessä ymmärtämään asiakkaan tilannetta. Asiakkaan siihenastinen yksilöllinen elämä on kiinnostuksen kohteena, hänen persoonansa ja kokemuksensa. Psykoterapian tavoite on ensin tiedostaa ja tunnistaa, ja sitten ottaa tavoitteellisen työskentelyn kohteeksi psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin esteitä. Terapian aikana vahvistuu itsehavainnointikyky, ns. havaitsijapositio. Tämän havainnoivan minän on mahdollista tunnistaa minuuden eri puolia ja sietää sekä ymmärtää niiden esiintymistä.

Hyödynnämme eri teoriasuuntauksia

Psykoterapiakeskus Mind Repressionissa työskentelevät psykoterapeutit arvostavat ja hyödyntävät eri teoriasuuntauksia integroivaa lähestymistapaa. Tahdomme olla joustavia ja monipuolisia. Psykoterapeuttisen keskustelun rinnalla voidaan käyttää kirjallisia, kuvallisia, toiminnallisia ja mielikuvatekniikoita. Psykoterapeuttisi valitsee tilannesidonnaisesti keskeisten viitekehysten ytimiä tarkastelutapanne perustaksi. Psykodynaaminen, kognitiivinen ja perheterapeuttinen näkökulma kulkevat koko terapiamatkan mukananne.

Psykoterapia lisää itseymmärrystä

Psykodynaaminen ja perheterapeuttinen viitekehys auttavat ymmärtämään aikaisempia kokemuksia aina lapsuudesta alkaen, psyykkisiä puolustuskeinoja sekä transferenssireaktioita (menneisyyden objektisuhteiden tunteiden ja asenteiden kohdistaminen toiseen henkilöön, tässä yhteydessä terapeuttiin). Psykoterapeuttisessa hoitosuhteessa aktivoituu moni-ilmeinen vuorovaikutus tunteineen ja ”peleineen” asiakkaan ja terapeutin välille. Siinä on mukana aikuisuutta ja järkeä, mutta myös lapsenomaisten yllykkeiden esille tuloa. Terapeutti käyttää omaa mieltään ymmärryksen välineenä ja auttaa asiakasta ymmärtämään itseään. Meissä on mukana äitiä ja isää, kokemamme vanhemmuuden ääniä, sukupolvien ketjuissa siirtyviä vaikuttimia. Myös perheen ”testamenttaamiin” vaikuttimiin psykoterapia tuo uutta ymmärrystä.

Kognitiivisen psykoterapiasuuntauksen avulla terapiassa huomioidaan ongelmalliset ajatustavat ja niihin liittyvät tunnekokemukset. Terapiassa tutustutaan virheellisiin merkityskokemuksiin sekä ahdistusta ja muita kielteisiä tunnekokemuksia aikaan saaviin odotuksiin ja tulkintoihin. Voimme olla melko sokeita ajattelutoimintamme laadulle, koska se on niin automaattista ja jatkuvasti taustalla tapahtuvaa. Pidämme tapaamme juuri oikeana, ainoana mahdollisena, vaikka tosiasiassa uskomuksemme itsestämme, kyvyistämme ja asioista ylipäätään saattavat olla hyvinkin kummallisia toisen ihmisen vinkkelistä. Useimmiten pahaa oloa aiheuttavat tuomitsevat, vähättelevät ja dramatisoivat uskomukset, joita terapiassa sitten työstetään.

Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä!

Kysy - Me vastaamme!

Psykoterapia