Henna-Mari Kettusaari

  • Psykoterapeutti (Valvira)

  • Pari- ja perheterapia (Kela)

  • EMDR-terapeutti

  • Sosiaalialan tutkinto

Palvelut: Pari- ja perheterapia, yksilöterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen terapia,
kriisiauttaminen/debriefing, aikuiset ja nuoret

Henna-Mari Kettusaari – Helsinki

Mikä tahansa ahdistusta tai masennusta lisäävä tunne-elämän häiriö yksilönä, kumppanin kanssa tai perheessä, on riittävä syy hakeutua terapeutin juttusille.

 

Olen psykoterapeutti sekä pari- ja perheterapeutti, jonka vastaanotolle voit tulla yksin, yhdessä kumppanisi kanssa tai koko perheen voimin. Teidän on mahdollista saada Kelakorvaus pari- ja perheterapian osalta. Tervetuloa vastaanotolleni myös yksilöasiakkaaksi! (ilman Kela-korvausta)

 

Olen asiakasta kunnioittava ja arvostava terapeutti, ja pidän dialogisesta vuorovaikutuksesta. Tarpeen tullen osaan olla jämäkkä ja haastan asiakastani antaen kuitenkin aina samalla tilaa omille tunteille ja ajatuksille. Pysähdymme yhdessä tutkimaan, mikä on juuri Sinun/Teidän tapanne suunnata kohti muutosta, luopua vanhasta ja luoda uutta.

 

Mielestäni yksi elämän tarkoituksista on olla suhteessa - suhteessa toisiin ja omaan itseensä. Asiakas ja terapeutti muodostavat yhdessä suhteen, jossa työskennellään yksilöllisesti, tasa-arvoisesti ja myötätuntoisesti. Tärkeintä on, että terapiassa kävijä saa tuntea olevansa näkyvä juuri sellaisenaan. Olemassaolon oikeutus on jo olemassa.

 

Pariterapiassa hyödynnän tunnekeskeistä ajattelua, jossa parisuhteen negatiiviseen kehään saadaan aikaan muutosta. Parisuhteeseen syntyy lisää tilaa myötätunnolle ja rakkaudelle etääntymisen sijaan. Pysähdymme myös oman suhdehistorian vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteiden ääreen. Terapia tapahtuu kuitenkin enimmäkseen ”tässä ja nyt” -hetkessä. Pariterapia lisää aina koko perheen hyvinvointia, josta hyötyy myös perheen mahdolliset lapset ja nuoret.

 

Perheterapiassa on tärkeää ottaa kaikki perheenjäsenet huomioon ja antaa kaikille tilaa tulla kuulluksi. Turvallisen tilan luominen on terapeutin vastuulla. Myös lapset ovat aktiivisia toimijoita. Aiempi ammatillinen kokemukseni erityisnuoriso- ja parisuhdetyössä sekä lastensuojelussa, tuo näkökulmia perheen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kuljemme tätä osin vierasta tietä Sinun/Teidän ehdoillanne - ensin etäämpää ja pikkuhiljaa luottamuksen lisääntyessä yhä lähempää.

 

Olen tehnyt töitä ihan kaikenlaisten perheiden kanssa. Minulla on erityisosaamista ja kokemusta myös monimuotoisten parien ja -perheiden kanssa toimimiseen, monisuhteisten ihmisten kysymyksiin ja sateenkaari-ihmisten kokemaan vähemmistöstressiin.

 

Hengellisen väkivallan kysymykset, ja asiakkaan auttaminen toipumaan koetusta, ovat minulle tuttua työtä psykoterapeuttina.

 

Tiesithän, että voit hakea kelakorvattavuutta myös pari- ja perheterapiaan samoin edellytyksin kuin yksilökuntoutukseenkin. Terapian on tällöin tuettava työ- tai opiskelukykyä ja siihen täytyy saada psykiatrin lausunto. Terapiat voivat kulkea myös osin päällekkäin ja samaan aikaan. Kysy lisää lääkäriltäsi.

 

Tervetuloa vastaanotolleni!

Yhteystiedot ja sijainnit