Psykoterapeutti Päivi Niskanen – Helsinki

Psykoterapeutti Päivi Niskanen tarjoaa monipuoliset terapiapalvelut Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy:llä Helsingissä.

Mind Repression Oy toimii yhteensä neljässä toimipisteessä Helsingissä, Espoossa ja Porvoossa.

Yhteystiedot ja sijainnit
Mind Repression Oy, Päivi Niskanen

Päivi Niskanen

  • ET-psykoterapeutti

  • Kriisi- ja traumapsykoterapia

  • Psyk. sh

  • EMDR-terapeutti (Euroopan EMDR-yhdistyksen CE-merkintä)

  • (Valvira, Kela)

Yhteystiedot

Palvelut:

  • yksilöterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen, aikuiset ja nuoret

  • kriisiajat ja debriefing

  • EMDR-terapia.

Psykoterapia on ihmisen kohtaamista juuri sellaisena, kuin kukin sillä hetkellä on. Jokainen meistä tarvitsee joskus toista ihmistä selvitelläkseen omaa mieltään ja mieltä askarruttavia asioita.


Terapiasuhteessa onkin mielestäni tärkeintä terapeutin ja asiakkaan välinen turvallinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Turvallisessa ja luottamuksellisessa suhteessa voi keskustella vaikeistakin asioista, jotka herättävät välillä voimakkaita tunteita. Annetaan tunteille tilaa ja sallitaan tunteet. Työntekijänä sekä ihmisenä olen rohkea, keskusteleva sekä ennakkoluuloton ja otan mielelläni haasteita vastaan. Teen työtäni intensiivisesti ja asiakaslähtöisesti, integroivalla eli useita terapiasuuntauksia yhdistelevällä työotteella.


Työkokemukseni ja koulutusteni kautta olen saanut valmiudet auttaa erilaisissa elämäntilanteissa olevia eri-ikäisiä ihmisiä. Työkenttääni kuuluvat mm. ahdistuneisuushäiriöt, eriasteiset masennukset, kriisi- ja traumapsykoterapia, post-traumaterapia sekä elämän ja ihmissuhteiden yllättävät kriisitilanteet, vain jotakin mainitakseni.


Ennen psykoterapeutiksi ryhtymistä työskentelin vuosia Suomen Mielenterveysseuran kriisikeskuksessa kriisityöntekijänä sekä vastaavana kriisityöntekijänä sosiaaliviraston nuorille kohdennetuissa projekteissa sekä ammattikouluilla nuorten kanssa.


Valmistuin psykiatriseksi sairaanhoitajaksi vuonna 1994 ja psykoterapiakoulutukseni sain päätökseen vuonna 2005.


Minulla on myös terapiakoulutukseeni liittyen EMDR-menetelmän koulutus. EMDR-menetelmä on silmänliikkeisiin perustuva poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi. EMDR-menetelmä on hoitosuunnitelman osana käytetty terapeutin työväline, joka antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen.


Terapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista, käynnit kerran tai kaksi viikossa. Joskus muutama tapaaminen voi riittää sen hetkisen haastavan elämäntilanteen selvittelyyn. Kuulun Kelan palveluntuottajarekisteriin, joten asiakkaillani on mahdollisuus saada tukea psykoterapiaan Kelalta.