Päivi Niskanen

Päivi Niskanen

Päivi Niskanen

  • ET-psykoterapeutti
  • kriisi- ja traumapsykoterapia
  • psyk. sh
  • EMDR-terapeutti (Euroopan EMDR-yhdistyksen CE-merkintä)
  • (Valvira, Kela)

Puh. 045 183 3323
paivi1niskanen@gmail.com

Palvelut

  • Yksilöterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen, aikuiset ja nuoret
  • Kriisiajat ja debriefing
  • EMDR-terapia

Psykoterapia on ihmisen kohtaamista, kohtaamista juuri sellaisena kuin kukin sillä hetkellä on. Jokainen meistä tarvitsee joskus toista ihmistä selvitelläkseen omaa mieltään ja mieltä askarruttavia asioita.

Terapiasuhteessa onkin mielestäni tärkeintä terapeutin ja asiakkaan välinen turvallinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Turvallisessa ja luottamuksellisessa suhteessa voi keskustella vaikeistakin asioista, jotka herättävät välillä voimakkaita tunteita. Annetaan tunteille tilaa, sallitaan tunteet.

Työntekijänä sekä myös ihmisenä olen rohkea, keskusteleva sekä ennakkoluuloton ja otan mielelläni haasteita vastaan. Teen työtäni intensiivisesti ja asiakaslähtöisesti, integroivalla eli useita terapiasuuntauksia yhdistelevällä työotteella.

Työkokemukseni ja koulutusteni kautta olen saanut valmiudet auttaa erilaisissa elämäntilanteissa olevia eri-ikäisiä ihmisiä. Työkenttääni kuuluu mm. ahdistuneisuushäiriöt, eriasteiset masennukset, kriisi- ja traumapsykoterapia, post-traumaterapia, elämän ja ihmissuhteiden yllättävät kriisitilanteet, vain jotakin mainitakseni.

Ennen psykoterapeutiksi ryhtymistä työskentelin vuosia Suomen Mielenterveysseuran kriisikeskuksessa kriisityöntekijänä sekä vastaavana kriisityöntekijänä, sosiaaliviraston nuorille kohdennetuissa projekteissa ja ammattikouluilla nuorten kanssa.

Psykoterapiakoulutukseni sain päätökseen vuonna 2005 ja psykiatriseksi sairaanhoitajaksi valmistuin vuonna 1994.

Minulla on myös terapiakoulutukseeni liittyen EMDR-menetelmän koulutus. EMDR-menetelmä on silmänliikkeisiin perustuva poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi. EMDR-menetelmä on hoitosuunnitelman osana käytetty terapeutin työväline, joka antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen.

Terapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista, kerran tai kaksi viikossa. Joskus muutama tapaaminen voi riittää sen hetkisen haastavan elämäntilanteen selvittelyyn.

Kuulun Kelan palveluntuottajarekisteriin, joten asiakkaillani on mahdollisuus saada tukea psykoterapiaan Kelalta.

Kysy - Me vastaamme!