Sosiaalipsykologi Annika Friberg - Helsinki

Sosiaalipsykologi Annika Friberg työskentelee Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy:llä Helsingissä.

Mind Repression Oy tarjoaa monipuoliset terapiapalvelut yhteensä neljässä toimipisteessään Helsingissä, Espoossa sekä Porvoossa.

Yhteystiedot ja sijainnit

Annika Friberg          

  • Sosiaalipsykologi (YTM)

  • Psykoterapeutti

  • Kognitiivinen käyttäytymisterapia (Valvira, Kela)

Yhteystiedot

Työskentelen Helsingin Kaisaniemen toimistolla

 

En voi ottaa tällä hetkellä uusia asiakkaita

Palvelut:

  • yksilöterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen, aikuiset ja nuoret

  • yksittäiset kriisi- ja neuvontakäynnit

Teen psykoterapiatyötä pääasiallisesti aikuisten 26-67-vuotiaiden kanssa, mutta myös nuorten 16-25-vuotiaiden asiakkuudet ovat mahdollisia.

 

Terapeuttina olen asiakaslähtöinen työskentelytavoissani. Myötätuntoisuuden ohessa myös suorapuheisuus on joskus välttämätöntä. Tavoitteenani on molemminpuolinen arvostava, kunnioittava ja vuorovaikutteinen yhteistyö, jossa molempien asiantuntijuudet ovat tasavertaisesti käytössä. Sosiaalipsykologina tarkastelen aina ihmistä suhteessa ympäristöön. Yhdessä voimme tutkia ja hämmästellä kaikkea inhimillistä, humoristisia näkökulmia unohtamatta.

Psykoterapiahoidon kohteena voivat olla mitkä tahansa elämänlaatua heikentävät asiat, kuten elämänkriisit, stressi, mielialaongelmat, ahdistuneisuus, masennus, työuupumus, unettomuus, traumat tai sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat erilaisissa tilanteissa.

 

Käyttäytymisanalyysin pohjalta määrittelemme yhdessä tavoitteet, valitsemme menetelmät, kuten tunteiden, ajatus- ja toimintamallien tarkastelu ja niiden muuttaminen, mielikuvaharjoitukset, tietoisuustaitoharjoitukset, sovellettu rentoutus ja altistus. Yhteistyössä arvioimme edistymistä ja palautteen avulla pidämme motivaatiota yllä.

 

Tarjoan vastaanotolla harjoituskentän muutostyöskentelylle, josta taitojen on tarkoitus siirtyä luontevasti osaksi elämää myös vastaanottoaikojen ulkopuolelle. Kotitehtävien avulla tunteiden, ajatusten ja toiminnan havainnointi omassa ympäristössä, edesauttaa myös uusien toimintamallien harjoittelua.

Kognitiivisen käyttäytymisterapia menetelmät ovat näyttöön perustuvia malleja, joilla pyritään hahmottamaan kuinka eri ongelmiin ja häiriöihin liittyvät ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa, määrittäen kokemusta todellisuudesta sekä elämän laadusta. Erityisen hedelmällisenä olen pitänyt hyväksymis- ja omistautumisterapeuttista HOT- työskentelyä, kohti jokaisen asiakkaan itsensä määrittelemää hyvää elämää.

Psykoterapian laaja soveltaminen on tavoitteeni. Psykoterapeuttinen erityisosaamiseni on päihderiippuvuuksissa oheissairauksineen ja lieveilmiöineen. Minulla on laaja työkokemus päihdehuollon eri palvelumuodoissa, erilaisilla työskentelyotteilla.