Psykoterapiaan nopeasti ja edullisesti

Aina ei ole tarpeen hakeutua Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Mind Repression Oy:ssä toimii psykoterapeuttiopiskelijoita, joiden vastaanotolle pääset heti. Kustannukset jäävät matalammiksi, kuin jo valmistuneiden psykoterapeuttien hoidossa. Henna Honkanen, psykologi, pitkän linjan ammattilainen, voi aloittaa hoitosuhteen kanssasi vaikka heti. Ota yhteyttä suoraan Hennaan, hän kertoo lisää!


Henna Honkanen (Helsinki, Kaisaniemi)

Psykologi, PsM

Psykoterapeuttikoulutettava (kognitiivinen psykoterapia)
Kognitiivisen työotteen koulutus 2012–2014

Skeematerapeuttisen työotteen koulutus 2016–2018


psykologi.henna.honkanen@gmail.com


PALVELUT

  • Lyhytinterventiot (erityisesti skeematerapia, itsemyötätunto, tunnesäätelytaidot DKT)
  • Psykoterapeuttikoulutettavan pidempiaikainen koulutusterapia 
  • Pitkät terapiat


"Olen koulutukseltani psykologi ja opiskelen kognitiiviseksi psykoterapeutiksi. Minulla on lähes kymmenen vuoden kokemus lyhyt ja pitkäkestoisesta yksilö- ja ryhmämuotoisesta työskentelystä mielialahäiriöiden kanssa aikuispsykiatriassa. Olen myös pitänyt psykologin vastaanottoa toiminimen kautta ja työskennellyt naisen aggressio -teeman parissa. Olen kouluttautunut kognitiivisten menetelmien käyttämiseen ja työskennellyt erityisesti skeematerapian, itsemyötätunnon teemojen, DKT:n, sekä vaikeiden tunteiden, ahdistuksen ja haitallisten ajatusmallien kanssa. Minulle tärkeää on pysähtyä olemaan läsnä, kohdata asiakas arvostavasti ja kokonaisvaltaisesti sekä asiakkaalle sopivien yksilöllisten työskentelytapojen löytäminen. Yhdessä sovitusti tapaamisissa voidaan keskustelun lisäksi käyttää myös erilaisia luovia ja kehollisia harjoituksia tai mielikuvaharjoituksia. Tapaamisissa emme keskity vain ongelmiin ja diagnooseihin, vaan tarkastelemme asiakkaan tilannetta laajemmin, pyrkien löytämään ja tukemaan voimavaroja, toimivampia selviytymiskeinoja ja itselle tärkeitä asioita sekä itseymmärrystä. 

Otan asiakkaita vastaan lyhytterapeuttisiin interventioihin (erityisesti skeematerapia, itsemyötätunto, tunnesäätelytaidot DKT) sekä psykoterapeuttikoulutettavan antamaan pidempiaikaiseen koulutusterapiaan. Hinnassa huomioidaan se, ettei minulla ole vielä psykoterapeutin nimikettä. Et tarvitse lähetettä tai diagnoosia."


0
Feed