Tanja Räsänen

Tanja Räsänen

Opiskelen ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi Itä-Suomen yliopiston ja
Lyhytterapiainstituutin yhteistyössä järjestettävässä koulutuksessa. Olen
koulutukseltani terveydenhoitaja/sairaanhoitaja AMK ja minulla noin 15 vuoden
työkokemus niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon työtehtävistä sekä
työterveyshuollosta.

Pidän tärkeänä luottamuksellisen ja tasavertaisen yhteistyösuhteen rakentamista
asiakkaan kanssa. Olen aidosti läsnä oleva ja empaattinen sekä kuuntelen tarkasti
asiakkaan tahtia edetä kohti toivottua tavoitetta. Koen tärkeänä rennon, avoimen
sekä positiivisen ilmapiirin luomista vastaanotolla. Toivon, että voin auttaa asiakkaita
huomaamaan ja tiedostamaan omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä vahvistamaan
uskoa omiin tavoitteisiin sekä auttamaan huomaamaan pienikin edistyminen oikeaan
suuntaan.

Voit varata ajan vastaanotolle ilman diagnoosia tai lähetettä. En voi tarjota Kela
maksusitoumus psykoterapiaa ennen valmistumistani. Ota yhteyttä p.045 1563 886
tai tanja.rasanen@esperas.fi

Kysy - Me vastaamme!