Psykoterapeutti
Taina Järveläinen – Porvoo

Psykoterapeutti Taina Järveläinen työskentelee Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy:llä Porvoossa. 

Mind Repression Oy tarjoaa monipuoliset terapiapalvelut yhteensä neljässä toimipisteessään Helsingissä, Espoossa sekä Porvoossa.

Yhteystiedot ja sijainnit
Taina Järveläinen

Taina Järveläinen

  • Psykoterapeutti (Valvira, Kela)

  • Ratkaisukeskeinen terapia

  • KM

Psykoterapiaan kannattaa tulla aina, jos jokin asia mietityttää. Jo lyhyelläkin käynnillä voimme yhdessä arvioida, minkä tyyppistä hoitoa paranemisprosessissa voidaan hyödyntää. Konsultoinnin avulla voidaan luoda toivoa ja suuntaviivoja toivotunlaiseen tulevaisuuteen.

 

Työtapani on asiakaslähtöinen ja asiakasta kunnioittava. Olen tavoitesuuntautunut ja pehmeällä tavalla periksiantamaton. Pitkä kokemukseni liikunta-alalta on tuonut herkkyyttä ihmisen mielellisen ja kehollisen kokonaisuuden kohtaamiseen. Turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri luovat hyvän pohjan työskentelylle.

 

Ratkaisukeskeisen viitekehyksen ytimessä on vahvuuksiin ja voimavaroihin keskittyminen. Se tarkoittaa ongelmien kääntämistä haasteiksi sekä kasvua, jonka moottorina on positiivinen palaute. Ratkaisukeskeisyys ei tarkoita valmiiden ratkaisujen tarjoamista tai ratkaisuun pakottamista – päinvastoin! Ratkaisukeskeisyyden keskiössä on kunnioitus toisen ihmisen viisautta kohtaan.

 

Oman viitekehykseni rinnalla tutustun myös muihin psykoterapeuttisiin viitekehyksiin, koska haluan kattavat valmiudet erilaisten ihmisten erilaisten tarpeiden ymmärtämiseen ja hoitamiseen
 
Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri. Koulumaailmassa olen tehnyt töitä opettajana vaativan erityisen tuen puolella.  Vaativaa ja moniammatillista tukea tarvitsevat esimerkiksi nuoret, joilla on vakavia psyykkisiä ongelmia tai autismin kirjon piirteitä. Monenlaiset lasten ja nuorten kasvuun ja koulunkäyntiin liittyvät pulmat ovat minulle tätä kautta tuttuja.

 

Minulla on myös pitkä kokemus luennoitsijana ja kouluttajana. Olen tutkinut gradussani, sekä sen jälkeen psykoterapiaopintojeni lopputyössä, miten ihmiset selviytyvät vaikeista elämäntilanteista. Tätä tieto-taitoa olen saanut soveltaa käytännössä asiakkaideni kanssa. Jokainen toipumisen prosessi on kuitenkin aina yksilöllinen. On ollut hienoa saada olla mukana asiakkaideni selviytymisen ja kasvun tarinoissa.

 
Uskon, että monipuolinen työkokemukseni antaa minulle sekä näkemystä että kokemusta työskennellä monenlaisten haastavien pulmien parissa.


Voit varata ajan vastaanotolleni Porvoon Papinkadulle, tervetuloa! Et tarvitse välttämättä diagnoosia tai lähetettä. Teen sekä lyhyempiä, että pitkäkestoisempia hoitojaksoja.