Psykoterapeuttiopiskelija Sari Olin – Helsinki

Psykoterapeuttiopiskelija Sari Olin työskentelee Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy:llä Helsingissä. Kuvataiteilijanakin toimiva Sari tarjoaa myös ratkaisukeskeistä kuvataideterapiaa. 

Mind Repression Oy palvelee asiakkaitaan yhteensä neljässä eri toimipisteessä Helsingissä, Espoossa sekä Porvoossa.

Yhteystiedot ja sijainnit
Mind Repression Oy, Sari Olin

Sari Olin

  • Psykoterapeuttiopiskelija

  • Ratkaisukeskeisten kuvataideterapeuttisten menetelmien ohjaaja / kuvataiteilija

  • Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja

Yhteystiedot

Palvelut:

  • yksilöterapia (lyhyt- ja pitkäkestoinen)

  • ryhmäterapia

  • ratkaisukeskeinen kuvataideterapia

  • ratkaisukeskeinen kuvataideterapiakoulutus hoitoalan tai kasvatusalan ammattilaisille.

Kunnioitan ainutkertaisuuttasi ja arvojasi. Sinä olet oman elämäsi asiantuntija. Terapeuttina luotan mahdollisuuksiisi, kykyihisi ja voimavaroihisi. Terapiatyöni lähtökohtana on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Kehosi, mielesi ja henkisyytesi muodostavat kokonaisuuden, jonka toimintaa yhdessä tarkastelemme.
Uskon, että voit itse vaikuttaa omiin mahdollisuuksiisi. Kun huomaat pystyväsi tähän, osaat myös tunnistaa muutostarpeesi ja asettamaan itsellesi selkeät tavoitteet, joiden avulla haluamaasi muutokseen pääset. Seison vierelläsi.


Ihminen on kaikkina aikoina pyrkinyt etsimään maailmastaan ja elämästään kauneutta, tasapainoa, sointua ja onnea. Kaiken kauneuden etsimisen rinnalla elää jatkuva vaara satuttamisesta tai satutettavana olemisesta, särkymisestä ja tuhosta.


Taide on yksi keino yhdistää ihmisen monet maailmat ja kertoa mahdottomat ja mahdolliset tarinat. Taiteen avulla voi katsella ja tutkia tavallista, tuttua tai turvatonta useasta eri näkökulmasta, kauempaakin. Taide liikuttaa. Terapeuttina uskon taiteen eheyttävään voimaan. Terapiatyössäni käytän integroituja psykoterapeuttisia työskentelytapoja. Jos niin toivot, käytän lisäksi myös ratkaisukeskeisiä taideterapeuttisia menetelmiä. Taiteen avulla voit oppia tuntemaan itsesi, unelmasi, kipusi ja toiveesi paremmin. Taideterapeuttiseen työskentelyyn et tarvitse minkäänlaisia taiteellisia erityistaitoja.


Terapiatyössäni tärkeintä ovat vuorovaikutustaitoni, se että olen aito ja vilpitön. Minun tulee osata eläytyä sisäiseen maailmaasi. En voi ryhtyä määrittelemään sinua tai tietämään tai tuntemaan puolestasi. Joudun myös itsessäni sietämään ilmiöitä, joita en välttämättä ymmärrä.


Terapeuttinen ja taiteellinen prosessisi on ainutlaatuinen. Se on yhdessä kuljettua ja jaettua matkaa. Tästä huolimatta minun on terapeuttina tärkeää pitää mielessäni se terapian perimmäinen tarkoitus ja tavoite – tehdä terapia sinulle tarpeettomaksi.


Sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi valmistuin vuonna -92, ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten menetelmien ohjaajaksi heti kuvataiteilijan opintojen jälkeen vuonna 2012. Ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi opiskelun olen aloittanut vuoden 2015 alussa. Olen työskennellyt mielenterveystyössä usean vuoden ajan ja viimeiset viisi vuotta hoitotyön opettajana.


”Rohkeus on sitä, että pelkää kuollakseen – ja satuloi ratsun kuitenkin.” (John Wayne)


Toivotan sinut tervetulleeksi vastaanotolle Helsinkiin.