Sami Somiska – Helsinki

Sami Somiska on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja ammatillinen erityisopettaja. Hän on työskennellyt pitkään mielenterveyteen liittyvien asioiden parissa hoitotyön ja koulutuksen kentillä. Sami opiskelee integratiiviseksi psykoterapeutiksi Helsingin yliopistossa. Integratiivisessa terapiassa toimitaan joustavasti ja valitaan toimintatapa asiakkaan tilanteen mukaan.

 

Mind Repression Oy toimii yhteensä neljässä eri toimipisteessä Helsingissä, Espoossa sekä Porvoossa.

Yhteystiedot ja sijainnit

Sami Somiska

  • Psykoterapeuttikoulutettava

  • Psykiatrinen sairaanhoitaja (Valvira)

  • Terveystieteiden maisteri

  • Ammatillinen erityisopettaja

  • Integratiivinen psykoterapia

Yhteystiedot

044 270 7003
sami.somiska@mindrepression.fi

Voin ottaa uusia asiakkaita.

Terapeuttina olen empaattinen ja kuunteleva. Työskentelytapani on aktiivinen, mutta asiakkaalle tilaa antava. Teen työtä asiakkaan kanssa luottamuksellisessa ja turvallisessa yhteistyösuhteessa, jossa keskiössä on asiakkaan oma kokemus. Minulle on tärkeää hyväksyä asiakkaan tilanne sellaisena kuin hän tuo sen terapiaan.
Henkilökohtaisia mielenkiinnon kohteitani ovat tunnekeskeinen terapia ja skeematerapia. Itse terapia keskittyy tunteiden, emootioiden, tarkasteluun ja tutkimiseen. Pyrimme yhteistyössä asiakkaan kanssa pääsemään eroon hankalista, vaivaavista ja elämää haittaavista tunnekokemuksista. Vastaavasti vahvistamme tunteita, jotka antavat itseluottamusta ja lisäävät elämän mielekkyyttä.