Psykoterapeuttikoulutettava Satu Ritakallio – Helsinki

Psykoterapeuttikoulutettava Satu Ritakallio työskentelee Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy:llä Helsingissä.

 

Mind Repression Oy palvelee asiakkaitaan yhteensä neljässä eri toimipisteessä Helsingissä, Espoossa sekä Porvoossa.

Yhteystiedot ja sijainnit
Mind Repression Oy, Sari Olin

Satu Ritakallio

  • Psykoterapeuttikoulutettava (aikuisten kognitiviinen psykoterapia)

  • Yksittäiset tuki-kriisikäynnit sekä lyhyet ja pitkät koulutuspsykoterapiat

  • Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja (YAMK)

Psykoterapia on terapeutin ja asiakkaan yhteinen prosessi, jossa molemmat antavat oman panoksensa yhteistyöhön.
Kohtelen asiakasta tasavertaisena kanssatutkijana ja oman elämänsä ja kokemuksensa asiantuntijana. Asiakasta vastaanotollani vastassa on työtään
sydämellä ja intohimolla tekevä, pitkäaikaisen unelmansa parissa työskentelevä savolaistaustainen terapeutti, joka toivoo, että terapia- ja
vuorovaikutussuhde voisi rakentua mahdollisimman aidoksi, välittömäksi ja luottamukselliseksi. Psykoterapiatyö vaatii läsnä olemista ja rohkeutta tutkia ja mennä syvälle vaikeisiin asioihin. Tämä, kuten minkä tahansa muunkin tärkeän vuorovaikutussuhteen rakentuminen, vaati yleensä aikaa ja sen, että terapiasuhteessa vallitsee luottamus ja keskinäinen arvostus sekä halu ponnistella yhteisesti asetettujen tavoitteiden eteen.

 

Hyödynnän työssäni kognitiivisen psykoterapian työmenetelmiä. Tutkimme ajatusmalleja, tunteita ja niihin liittyviä kehollisia tuntemuksia
sekä käyttäytymismalleja. Etsimme ymmärrystä taustastasi ja siitä kuinka merkitykselliset ihmissuhteesi ja elämäntapahtumasi ovat vaikuttaneet
ja vaikuttavat yhä sinuun. Kognitiivisen psykoterapian kentässä kiinnostukseni kohteina ovat erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapia
sekä tunnetyöskentely. Lisäksi hyödynnän positiivisen psykologian menetelmiä voimavarakeskeiseen ja elämän arvoja kartoittavaan työskentelyyn.
Esitän kysymyksiä, joiden avulla sinun on mahdollista löytää uusia näkökulmia sekä oivaltaa muutoksen kannalta merkityksellisiä asioita.

 

Terapiatyö vaatii laaja-alaisen teoriatiedon ymmärrystä ja taitoa soveltaa erilaisia terapeuttisia menetelmiä käytännön terapiatyöhön.
Jokainen asiakas ja tilanne on erilainen, joten työn sisältö ja terapiaprosessi muotoutuvat yksilöllisesti ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Mikään menetelmä tai teoriatiedon hallinta ei ole kuitenkaan niin tärkeää kuin hyvä kohtaaminen, jossa asiakas voi luottaa ja kokea tulleensa
hyväksytyksi, ymmärretyksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on, sellaisen kokemuksen ja elämäntarinan kanssa kuin hänellä on.

 

Terapia on hienoimmillaan itseymmärrystä, toivoa ja hyväksyntää tuottavaa hoitoa, jonka avulla on mahdollista rakentaa parempi suhde itseen ja muihin,
eheytyä vaikeista kokemuksista, lisätä kykyä käsitellä vaikeita tunteita ja oppia uusia taitoja osana elämänlaadullisesti parempaa elämää.

Työkokemuksen ja lisäkoulutusten myötä olen perehtynyt laaja-alaisesti mielenterveyden hoitoon ja kuntoutukseen sekä ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. Minulla on kokemusta psykiatrisesta osasto- ja avohoitotyöstä, opiskeluterveydenhuollon mielenterveystyöstä sekä psykoosi- ja syömishäiriöpotilaista.

 

”It’s not about having the perfect (therapeutic) relationship. It’s about finding someone who matches you and will go through everything without giving up.”