Mervi Mäenpää

Mervi Mäenpää

Mervi Mäenpää

  • psykologi
  • YET-kognitiivisanalyyttinen psykoterapeutti
  • (Valvira, Kela)

mervi.i.maenpaa@gmail.com

Työskentelykielet: suomi, englanti

Palvelut

  • Yksilöterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen, nuoret ja aikuiset

Valtaosa ihmisistä on ollut tilanteessa, jossa huomaa olevansa pahasti eksyksissä. On tapahtunut asioita, joita ei ole voinut ennustaa. On kerääntynyt liian monia ristikkäisiä odotuksia omalle elämälle niin itsen kuin muidenkin taholta. Menneet ja nykyiset ihmissuhteet eivät ehkä ole tarjonneet riittävää vakautta ja turvaa omaan olemiseen. Elämässä on liikaa asioita, joista ei ole voinut tai osannut puhua kenellekään. Jokin tärkeä arkea ylläpitävä asia on kenties romahtanut.

Psykoterapia on terapeutin ja asiakkaan voimien yhdistämistä etsittäessä reittejä eteenpäin. Terapeutti lainaa omaa "kompassiaan" ja tarjoutuu kanssakulkijaksi vaikeaselkoiseen maastoon – siksi aikaa, kunnes asiakkaan omat keinot lisääntyvät ja voimat jatkaa eteenpäin kasvavat. Tähän tarvitaan yhdessä pysähtymistä: sen tutkimista, missä nyt ollaan, mistä tähän on tultu ja minne oikeastaan halutaan.

Valmistuin psykologiksi Helsingin yliopistosta 1999 ja sain päätökseen ylemmän erityistason psykoterapeuttiopintoni 2005 Kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiayhdistyksessä. Olen työskennellyt sekä aikuis- että nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa HYKS-alueella sekä toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana psykoterapia-vastaanotollani.

Olen Kelan hyväksymä psykoterapeutti yli 16-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Terapeuttina pyrin elävään läsnäoloon ja asiakkaan oman näkökulman kunnioittamiseen yhteistyön lähtökohtana. Annan tilaa, mutta myös kuvaan ja kommentoin aktiivisesti kuulemaani. Suosin myös erilaisia kuvallisia ja kirjallisia hahmotuksia yhteisen ymmärryksen karttoina, mikäli asiakas tuntee ne omakseen.

Tarjoamani terapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista, kerran tai kaksi viikossa. Joskus voi muutama tapaaminenkin riittää asiakkaalle senhetkisen haastavan elämäntilanteen selvittelyyn. Työskentelykieleni ovat suomi ja englanti.

Kysy - Me vastaamme!