Psykoterapeutti Marja-Leena Vena – Helsinki

Psykoterapeutti Marja-Leena Vena työskentelee Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy:llä Helsingissä. Marja-Leena tarjoaa asiakkailleen sekä yksilö-, pari- että perheterapiaa.

Mind Repression Oy tarjoaa asiantuntevat terapiapalvelut yhteensä neljässä toimipisteessä Helsingissä, Espoossa sekä Porvoossa.

Yhteystiedot ja sijainnit
Mind Repression Oy, Marja-Leena Vena

Marja-Leena Vena

  • Psykoterapeutti

  • ET-pari- ja perheterapeutti

  • Kognitiivinen terapia

  • Psyk. sh

  • (Valvira, Kela)

Yhteystiedot

Palvelut:

  • yksilöterapia, lyhyt- ja pitkäkestoinen

  • perheterapia

  • pariterapia

  • vanhempien ohjaus.

Terapiasuhde on erikoislaatuinen vuorovaikutussuhde. Potilaalle todesta ottava ja ymmärtävä kuunteleminen sekä vastaanotetuksi tulemisen kokemus on tärkeää, ehkäpä jopa tärkeintä. Se että voi kokea tulevansa vastaanotetuksi ja hyväksytyksi omista tarpeistaan käsin, ei vanhempien eikä terapeutin tarpeista käsin. Vastavuoroisuus luo toivoa. Ilman toisen ihmisen antamaa merkityksellisyyden tunnetta on vaikeaa, jopa mahdotonta kokea itsensä merkitykselliseksi.


Terapeutin tehtävä on toivottaa lämmöllä asiakas tervetulleeksi hoitoonsa. Jos luottamus ei rakennu, ei hoitosuhdekaan voi rakentua. Tulee tähdätä terapiasuhteen syntyyn ja kehittymiseen. Kun ei ole mitä korjata, on rakennettava uutta. Kognitiivisessa terapiassa tämä tarkoittaa uusien näkemysten ja vaihtoehtoisten toimintamallien tarjoamista sekä hyväksyvää ilmapiiriä, jossa asiakkaan on mahdollista purkaa tunteitaan ja ajatuksiaan avoimesti.

Olen psykoterapeutti, ET-perheterapeutti, kognitiivinen terapeutti sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Olen toiminut psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävissä psykiatrisissa sairaaloissa, avohoidossa psykiatrian poliklinikalla sekä akuuttityöryhmässä. Minulla on kokemusta psykoosipotilaiden hoidosta, perhevaikutuksista sekä heidän omaisilleen tarkoitetun Omaisten ryhmän ohjaajan tehtävistä.


Psykoterapeuttina tehtäväni koostuvat lyhyestä ja pitkästä yksilöterapiasta, pari- ja perheterapiasta sekä vanhempain ohjauskäynneistä. Psykoterapia mahdollistaa uuden alun. Siksi jaksan tehdä tätä työtä.


”Tule leikkimään kanssani, pikku prinssi ehdotti ketulle.

En voi leikkiä kanssasi, vastasi kettu. Minua ei ole kesytetty.

Mitä tarkoittaa kesytetty?

Se on sama kuin "solmia siteitä".

Solmia siteitä?

Aivan niin, kettu sanoi.

Jos sinä kesytät minut, niin me tarvitsemme toinen toisiamme.

Voi, olisi ihanaa, jos kesyttäisit minut, sanoi kettu.

Mitä minun tulee tehdä? pikku prinssi kysyi.

Sinun täytyy olla hyvin kärsivällinen, kettu vastasi.

Ensin istuudut ruohikkoon vähän etäälle minusta.

Minä tarkastelen sinua, etkä sinä puhu mitään.

Väärinkäsitykset johtuvat aina sanoista.

Mutta päivä päivältä voit istuutua vähän lähemmäksi...”


(Antoine de Saint-Exupéry)