Psykoterapeutti Helena Toppari – Helsinki

Psykoterapeutti Helena Toppari tarjoaa sekä yksilö- että pariterapiaa Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy:n Kaisaniemen toimipisteessä Helsingissä.

Monipuolisten terapiapalveluiden Mind Repression Oy palvelee lisäksi Helsingin Kaartinkaupungissa, Espoossa sekä Porvoossa.

Yhteystiedot ja sijainnit
Helena Toppari

Helena Toppari

  • Psykologi

  • VET-yksilöpsykoterapeutti

  • Kriisi- ja traumapsykoterapia

  • Paripsykoterapeutti

  • Perhepsykoterapeutti

  • Kouluttajapsykoterapeutti

  • (Valvira, Kela)

Työskentelen Kaisaniemen toimistolla Helsingissä.

Olen psykologi, paripsykoterapeutti, perheterapeutti ja traumapsykoterapeutti. Tarjoan yksilöpsykoterapiaa, paripsykoterapiaa ja yksilökäyntejä erilaisiin elämäntilanteisiin sekä parisuhteen, elämän ja ihmissuhteiden kriiseihin. Työskentelytapani on integratiivinen, eri viitekehyksiä yhdistelevä.


Minulle on tärkeää, että asiakkaan oma tarina ja kokemus tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi. Tämä on erityisen keskeistä paripsykoterapiassa kummankin puolison osalta. Olen saanut traumaterapian vaativan erityistason koulutuksen. Käytän tätä teoriatietoa hyväkseni työskentelyssä. Työskentelyni ei kuitenkaan ole menetelmäkeskeistä, eikä rajoitu mihinkään viitekehykseen. Uskon vuorovaikutuksen hoitavuuteen ja korjaavuuteen. Siksi hyvä, turvallinen yhteys asiakkaan ja terapeutin välillä on minulle keskeistä. Asiakkaan on voitava tuntea olonsa turvalliseksi, jotta asioiden tutkiminen ja muutos olisivat mahdollisia.

Työskentelytapani on integratiivinen, erilaista psykoterapia-alan tietoa ja kokemusta hyödyntävä. Ensimmäinen käynti on aina myös arviointikäynti, jonka jälkeen yhdessä sovitaan mahdollisesta jatkosta. Kela-terapiaa aloitettaessa arviointikäyntejä voi olla 1–3 kertaa. Työskentely suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen tavoitteitaan ja toiveitaan kuunnellen. Käynneillä käydään vähitellen läpi asiakkaan historiaa, erityisesti kiintymyssuhteiden ja läheisten ihmissuhteiden näkökulmasta. Terapiatyöskentelyn painopiste on kuitenkin nykyhetkessä.


Tunnekeskeisessä paripsykoterapiassa hahmotetaan parin välille syntyneitä kielteisiä vuorovaikutuskehiä ja pyritään löytämään niiden alla vaikuttavia tunteita. Tavoitteena on lisätä parin ymmärrystä itsestään, puolisostaan ja parisuhteestaan sekä tunneyhteyden vähittäinen vahvistuminen ja turvallisuudentunteen kasvaminen. Tämä mahdollistaa uudenlaisen, rakastavamman suhteessa olemisen tavan ja kyvyn sekä läheisyyteen että erillisyyteen.


Työskentelen aikuisasiakkaiden parissa (yli 25-vuotiaiden). Tervetuloa vastaanotolleni Kaisaniemen Vuorikadulle.